“ಆದಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಎನ್‌ಪಿಎ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ವಿತ್ತೀಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ”

0
907

ಆರ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 1.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿತ್ತೀಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.ಆರ್‌ಬಿಐ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 1.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ “ಆದಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆ – ಭಿನ್ನತೆ” ಕುರಿತು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2020 ರ ಆದೇಶದಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಎನ್‌ಪಿಎ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ”,“ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು – ಶಿಸ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ”, ಮತ್ತು“ ವಂಚನೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ವರದಿ ”.
1949 ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಕಾಯಿದೆ ). ಈ ಕ್ರಮವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ ”ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ “ಮಾರ್ಚ್ 31, 2017 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಂತೆ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಗಳು (ಆರ್ಎಆರ್ಗಳು) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ, ಅಂತರ-ಅಲಿಯಾ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅನುಸರಣೆ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಐ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು. “
ಆರ್‌ಬಿಐ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ದಂಡವನ್ನು ಏಕೆ ವಿಧಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.
“ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉತ್ತರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೌಖಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ, ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ವಿತ್ತೀಯ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ “ಆದಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೂ ms ಿಗಳು – ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು” ಕುರಿತು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ ಮೇ 27 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್‌ಪಿಎ ಖಾತೆಗಳು ”ಮತ್ತು“ ಆದಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕಯುತ ಮಾನದಂಡಗಳು ”.
‘ಆದಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಐಆರ್‌ಎಸಿ) ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here